• 44258776 -021 دفتر مرکزی

تعمیرات تخصصی برد مین

تعمیر برد تلویزیون سامسونگ

 

تعمیر برد تلویزیون 40d5550

خرابی این مدل تلویزیون به این صورت است که تلویزیون به صورت خودکار خاموش و روشن می شود به این صورت که تلویزیون را وقتی که روشن می کنید تصویر و صدای تلویزیون می آید و بعد از چند لحضه تلویزیون خاموش می شود.

 

تعمیر برد تلویزیون 42LN5700

خرابی که در این مدل تلویزیون های ایجاد می شود این است که بر روی لوگوی سامسونگ می مانند و یا اینکه تلویزیون خاموش شده و فقط با کنترل تلویزیون خاموش و روشن می شوند ولی صدا و تصویر ندارد یک مشکل دیگر که در این است که صدای تلویزیون قطع می شود . تمامی این مشکلات مربوط به برد مین تلویزیون می باشد که در اکثر موارد برد قابل تعمیر می باشد و تعمیرات با قطعات اصلی همین مدل انجام می شود.

 

تعمیر برد تلویزیون 42LF540V 

خرابی این مدل تلویزیون ها به این صورت است که با خاموش و روشن شدن تلویزیون حافظه تلویزیون پاک می شود می شود و باید تلویزیون دوباره کانال یابی شود این مشکل از مین برد تلویزیون می باشد و در اکثر موارد برد قابل تعمیر است. یک مشکل دیگر در این تلویزیون ها اتفاق می افتد خاموش و روشن شدن مداوم تلویزیون می باشد که این مشکل نیز از برد مین تلویزیون می باشد که در اکثر موارد قابل تعمیر می باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید