علت خشک نشدن لباس در ماشین لباسشویی

علت خشک نشدن لباس در ماشین لباسشویی سامسونگ

یکی از مواردی که سبب نارضایتی کاربران از ماشین لباسشویی می شود عدم خشک کردن مناسب لباس ها پس از اتمام کار دستگاه می باشد به طوری که شخص پس از خارج کردن لباس ها از دستگاه، خیس و یا نیمه خیس می باشند.

Read More